Juhiabi teabevara

Tutvustus

8.7.6. Muudatused ärisaladuste kaitsel

Rando Maisvee, vandeadvokaat ja partner, Advokaadibüroo Magnusson
Mirjam Võsu, vandeadvokaadi abi, Advokaadibüroo Magnusson

17.12.2018 jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus ja sellega seotud muudatused karistusseadustikus ning menetlusseadustikes. Seaduse eesmärk on Eesti õigusesse üle võtta sätted, mis sisalduvad ärisaladuse kaitse direktiivis 2016/943.

Mitmed e...