Juhiabi teabevara

11.3.1. Mõjuv esinemine

Orator fit, non nascitur – „Kõnelejaks ei sünnita, vaid arenetakse” (Cicero)

Sundimatu ja sujuv esinemine nõuab head ettevalmistust ja põhjalikku eeltööd.  Enamasti kulub eeltööks kümme korda enam aega kui esinemiseks. Esinemise eesmärk on äratada kuulajates mõtteid, kujutelmi ja elamusi ning suunata neid kõneleja määratud viisil ja sihis. Heal oraatorilgi õnnestub harva kuulajatele  pakkuda uusi mõtteid j...