Juhiabi teabevara

11.2.1. Masinakirja kümnesõrme-pimesüsteem

Masinakirja kümnesõrme-pimesüsteemi võib ni­me­ta­da ka klaviatuuri kümnesõrme-pimesüsteemiks, kuna nüü­disaegsete elektrooniliste kirjutusmasinate kla­via­tuur peaaegu ei erine arvuti klaviatuurist. See tä­hen­dab, et õppimise ja õpetamise seisukohast ei ole vahet, mil­lel õppida.

1937. aastal on masinakirjaõpiku autor Theodor Us­sisoo kirjutanud: „Pime-masinakiri on kirjutusmasina sõr­miste korrektne tabamine neile vaatamata.”
See mee­­tod on olnud kasutusel juba sada aastat...