Juhiabi teabevara

9.4. Maksuarvestuse alused

Evi Kikas

Eesti maksusüsteem koosneb:

  • maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest
    (tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid, raskeveokimaks);
  • seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterr...