Juhiabi teabevara

4.1.4. Kuidas käänata välismaist äri-, isiku-, koha- ja kaubanime?

Kui tekstis on vaja kirja panna mõni võõramaa inimese, koha, kauba ja äriühingu nimi, kehtivad nende kirjutamisel ja käänamisel omad reeglid. Eesti keele reegli järgi käänatakse kõiki nimesid, ükskõik mis päritolu nad on, ka hoiatustähisega kaubamärginime järele käändelõpu panemine on endastmõistetav. See, et inglise ja eesti keelesüsteemid on erinevad, ei anna põhjust meie keeles käänamisest loobuda. Nimesse, mis meie keeles pole muganenud, jäetakse alles kõik ladina tähestiku tähed, kriipsud ja konksud ehk diakriitikud, mida lähtekeeles kasutatakse.