Juhiabi teabevara

Tutvustus

8.7.8. Koolituskulude hüvitamise kokkulepe

Liina Lilleniit, AS Reisiekspert, konverentsiteenuse müügi- ja teenindusjuht

Töölepingu seadus (TLS) paneb tööandjale kohustuse tagada töötajale tööks vajalike teadmiste ja oskuste arendamiseks ettevõtte huvidest lähtuvad koolitused. Tööandja peab kandma koolituskulud ja tasuma koolituse ajal töötajale keskmist töötasu.

Kaks seadusesätet koolituse kohta