Juhiabi teabevara

4.2.2. Kirja stiilinõuded

Viimastel aastakümnetel on (äri)kirjade kirjutamise stiil teinud läbi suure arengu. Dickensi-aegne klišeedest, la­­dinakeelsetest lühenditest ja raskepärastest fraa­si­dest ku­bisev stiil (We are in receipt of your esteemed favour of­ the 16th inst...) nüüdisaegsesse konteksti ei sobi, küll aga võib sellise stiili elemente kohata väga ametli­kus­ kee­lekasutuses. Tä­napäe­val eelis­ta­tak­se ärikirja-va­­­hetu­ses­ sõbraliku alatooniga neut­raal­set stii­li, unusta­ma­ta, et­ iga fir...