Juhiabi teabevara

Tutvustus

8.7.17. Käsunduslepingu näidis

KÄSUNDUSLEPING

[digitaalse allkirjastamise päeval]

Käsunduslepingu („Leping”) on sõlminud digitaalse allkirjastamise kuupäeval

[…], isikukood/registrikood […], aadress […] („Käsundiandja”), mida/keda esindab juhatuse liige/volikirja alusel […]