Juhiabi teabevara

9.2.2. Kasumiaruanne

Kasumiaruanne kajastab ettevõtte majandustegevust – enamasti müüki ja ostu. Müük toob eeldatavasti tulu ja ostudega kaasnevad kulud, seepärast on kasumiaruandes kirjas tulud ja kulud. Kasumiaruanne koostatakse tekkepõhist printsiipi järgides, tulud ei too kaasa automaatselt raha laekumist ja kulud ei tähenda alati raha kulutamist.

Raamatupidamise seaduse (RPS) § 18 kohaselt kajastab kasumia...