Juhiabi teabevara

Tutvustus

8.7.2. Avaliku teenistuse seadus

Ebe Sarapuu, justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse juhataja, ATS-i eelnõu üks koostajaid
Illimar Pärnamägi, justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse juhataja, ATS-i eelnõu üks koostajaid

Uue avaliku teenistuse seaduse (ATS) koostamise eesmärk oli ajakohastada avaliku teenistuse õiguslikku regulatsiooni ning viia see kooskõlla rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku teenis...