Juhiabi teabevara

7.3. Avalikkus, sihtgrupid 
ja meediamonitooring

Avalikkus on ühiskonna või mõne piirkonna vabade kodanike üldkogum. Vaid demokraatia tingimustes eksisteeriva tõelise avalikkuse liikmetel on õigus koguneda, mõtteid vahetada, organiseeruda ja kõigil teemadel oma arvamust avaldada. Valitsus on aruandekohustuslik avalikkuse kui terviku ees kokkulepitud protseduuride kohaselt. Avalikkuse mõiste lai kandepind on põhjusi, miks avalikule kommunikatsioonile on demokraatlikus ühiskonnas kehtestatud teatav kaitse- ja austusenõue (McQuail 2003:&n...