Juhiabi teabevara

2.1.1. Avaandmed

Termin „avaandmed” võib tekitada esmapilgul mitmetimõistetavust, sest tavaõiguses võib selle mõiste tähendus valdkondlikust tähendusest erineda. See on otsetõlge ingliskeelsest terminist open data. Kuna valdkonnas on see uus termin, mille legaaldefinitsiooni veel kehtestatud pole, kasutatakse praegu terminit „avaandmed” .
Avaandmete all mõistetakse avaliku teabe avaldamist masinloetaval kujul. Seadusemuudatus rakendus täies mahus 1. jaanuaril 2015 ja kohustab kõiki teabevaldajaid avalikustama avaliku teabe veebilehtedel, sh andmekogudes sisalduvad andmed, millele pole kehtestatud juurdepääsupiiranguid, masinloetaval kujul.