Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.8. Tulemusjuhtimine ja tasakaalus juhtimiskaart

Ettevõtte neljaks eduteguriks on 1) tulemuslikkus klientide seisukohast lähtudes, 2) sisemiste protsesside efektiivsus, 3) uuenduslikkus ja organisatsiooni õppimisvõime ning 4) finantstulemused ja eesmärgid. Ettevõtte edukuse tagamiseks tuleb leida tasakaal lühi- ja pikaajaliste eesmärkide, finants- ja muude näitajate ning sise- ja väliskeskkonnast tulenevate võimaluste vahel. Selle lihtsustamiseks töötasid Robert S. Kaplan ja David P. Norton välja tasakaalustatud juhtimislaua või ka tasakaalus juhtimiskaardi (ingl balanced scorecard, BSC).