Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8.2. Töötaja isiklik töine juhendamine

Inna Gorislavskaja, Meta-Profit OÜ treener-konsultant

Kui organisatsioon on teravas, kuid lühiajalises kriisis, siis tuleb toimida kiiresti ja kindla käega. Olukord muutub kaootiliseks, on palju tundeid, hirme ja ebamäärasust. Just kriitilises olukorras on hea kasutada otsest, konkreetset ja direktiivset juhendamist. Gaasilekke korral oleks ilmselt kohatu, kui juht küsib töötajalt, mida too on teinud selleks, et olukorda parandada, ...