Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.13. Tööstressi vähendamine organisatsioonis

Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikooli tööstuspsühholoogia instituut, psühholoogiaprofessor

Tööstress on kogum emotsionaalseid, tunnetuslikke, käitumuslikke ja füsioloogilisi reaktsioone, mida kutsuvad esile töö sisu ja töökorralduse ning töökeskkonna tegurid. Et tööstressi toimet meeskonnas vähendada, tuleb tundma õppida selle tekkimise põhjuseid ja püüda neid kaotada.

Väikse huumoriga saab öelda, et tööstress on kiviaja re...