Juhi teabevara

2.11.1. Stressi määratlemine

Alexander Kotchubei, OÜ Meta-Profit, juhataja, treener-konsultant

Miks me kogeme stressi? Me kannatame psühho­loo­gilise koormuse all, mida elu kogu aeg peale surub. Sageli põh­justab koormust konkurents inimeste vahel. See sun­nib jooksma kiiremini, tegema rohkem, töö­tama tõhusamalt ja andma endast parima. Selge, et iga närvisüsteem ei pea vastu tempole, mille inimene en­dale määrab. Stress on vaid meie elustiili pee­gel­dus organismi...