Juhi teabevara

1.3. Otsustusvõime ja selle arendamine

Otsustamine on juhi põhitöö.  Organisatsiooni edu oleneb juhi õigetest otsustest õigel ajal.  Otsused on n-ö juhi tooted. Kas kohe või hiljem? Kas edutada see inimene või keegi teine? Kas keskenduda sellele või teisele? Kas teate, mitu otsust te päeva jooksul teete? Kuidas sünnivad teie jaoks olulised otsused? Kuidas saada tõhusamaks otsustajaks? Tuhandeid kiireid otsuseid tehakse teadvustamata, aga mõne üle juureldakse lõputult. Valitakse tegutsemisviise ja kujundatakse arvamusi, lahendatakse probleeme ning pannakse asju tähtsuse järjekorda – seda kõike otsustades, ka märkamatult.