Juhi teabevara

5.4.2. Organisatsioonikultuuri konfliktid

Jaana Liigand-Juhkam, OÜ Arikano, juhataja, koolitaja

Organisatsioonikultuuri on mitmeti defineeritud. Enamasti on peetud oluliseks rõhutada organisatsiooni liikmetele omaseid ühiseid väärtusi. Võib öelda, et kultuur on teatud väärtuste, tõekspidamiste ja kirjutamata reeglite kogum, mis on inimeste käitumise alus.

Organisatsioonikultuur määrab, kuidas peab tööd tegema, mis on lubatud ja mis kee...