Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.8.3.4. Organisatsiooni väärtused ja eetika kui kriisijuhtimise alus

Kriisid võimaldavad avalikkusel teada saada organisatsiooni tegelikest väärtustest. Paljud kriisid on tekkinud ebaeetilise käitumise tõttu. Kõik võib olla juriidiliselt korrektne, kuid õiglustunne on riivatud. Iga kriis, ka selline, mida pole põhjustanud otseselt ebaeetiline käitumine, tõstatab eetikaküsimusi rühmade õigustest, riigi ja tootjate kohustustest jne. Kui naftatransiidist tekib kahju keskkonnale, kerkib küsimus, kes peaks selle kahju heastama ja mis kasu on transiidist raudte...