Juhi teabevara

2.16.1. Keskastmejuht kui puhver

Alexander Kotchubei, OÜ Meta-Profit, juhataja, treener-konsultant

Iga inimene, kes asub uuele ametikohale, on rohkem või vähem kursis uute tööülesannete ja ko­hus­tustega. Sageli räägitakse psühho­loo­gilistest töö­rollidest: lisaks ametlikule töörollile, mis on­ kirjas töölepingus või ametijuhendis, võib inimesel ol­la mitte­ametlikke tegevusi, mida ta töö­päeva jooksul täi­dab, näiteks aruandja roll, algataja roll­ jne.

...