Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.4.5. Ettevõtte sisekliima loomine

Tiina Saar-Veelmaa, karjäärinõustaja, psühholoog ja koolitaja

Enam kui kaheksa tundi päevas veedab töötaja ametis ol­les. Kas mõtiskleme va­hel ka selle üle, milline on keskkond, kus suure osa päe­vast viibime? Firmakultuuri taustal vaadelduna peaks iga ettevõte ole­­ma kindla identiteediga orgaaniline keskkond. Kesk­­­­kond, kus on ruumi suhtekultuurile, rollidele ja meel­­­divale töisele atmosfäärile. Kuidas aga kujunevad rol­­­lid ni...