Juhi teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.8.3.2. Eestvedamine kriisiolukorras

Liidrilt oodatakse suunda, inspiratsiooni, motivatsiooni ja turvalisust. Liider ütleb, mida on õige teha ja mis on tähtis. Kriisiolukorras muutub liidri roll eriti oluliseks. Liider väldib paanika teket ja taastab korra.

Kriisimeeskonna juhi omadused ja oskused

Kriisimeeskonna juhile tulevad kasuks järgmised omadused ja oskused.