IT juhtimise teabevara

2.5.2.3. Turvaplaan ja selle realiseerimine

Infoturbeplaan (ingl IT security plan) määrab süsteemi turvapoliitika rakendamise toimingud koos ajaplaani, vastutajate, maksumuse ja muude nüanssidega.

Infoturbeplaan koostatakse pärast turvapoliitika koostamist ja riskianalüüsi. Selles käsitletakse kõiki turvameetmeid tegelike vajaduste kohaselt.

Tüüpiliselt esitatakse infoturb...