IT juhtimise teabevara

1.1.4. Tööstuse digiteerimine

Teet Raidma

Organisatsioonid on lähiminevikus läbinud mitu suurt tehnoloogilist arenguhüpet, mis kõik on avaldanud ärikeskkonnale pöördumatut mõju. 1960. aastatel võeti kasutusele suurarvutid (ingl mainframe computer), 1990-ndatest alates jõudsid laia kasutajaskonnani personaalarvutid (ingl personal computer – PC), internet, pilvandmetöötlus, tahvelarvutid ja nutiseadmed – kõik see on muutnud inimeste ig...