IT juhtimise teabevara

7.1.6. Riigi infosüsteemi haldussüsteem

“Riigi IT koosvõime raamistiku” kohaselt on Eesti avaliku sektori info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna põhiülesanne muuta riigi infosüsteemid kodanikukeskseks ja nõudluspõhise teenuse keskseks. Infosüsteemid tuleb siduda elanikkonda ja organisatsioone teenindavaks loogiliseks tervikuks. Selleks tuleb riigis koostada ning rakendada täpsed reeglid ja kokkulepped.

Keskse metaandmete kataloogi eesmärk on pakkuda andmekogude haldajatele ja infosüsteemi koordineerijatele tervikp...