IT juhtimise teabevara

7.1.4. Riigi Infosüsteemi Amet

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas tegutsev valitsusasutus, mis teeb riiklikku järelevalvet ja osutab avalikke teenuseid. RIA koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbetegevust ja käsitleb turvaintsidente Eesti arvutivõrkudes. RIA konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teeb riiklikku järelevalvet elutähtsa teenuse osutamiseks kasutatavate infosüsteemide tur...