IT juhtimise teabevara

3.1.3. Projekteerimine

Tellija ja koostaja vastutus infosüsteemi arendamisel

Infosüsteemi tellija vältimatu õigus ja kohustus on pro­jekti ulatuse piiritlemine. Tellijal on õigus otsustada, mil­lised funktsioonid projekti käigus realiseeritakse ja mis jääb realiseerimata. Infosüsteemi koostaja vajab ülesannete tulemuslikuks täitmiseks detailset ülevaadet loodava lahenduse üles­ehi­tu­sest. Seetõttu luuakse enne süsteemi rea­liseerima asumist analüüsietapi (vt