IT juhtimise teabevara

7.6.1.2. Majandustarkvara vahetamine

Villu Zirnask

Tavaliselt ei ole kasutajad eriti varmad harjumuspärast majandustarkvara uue vastu vahetama. Näiteks David Davidjantsi tehtud küsitlusest (bakalaureusetöö „Ülevaade Eesti mikro- ja väikeettevõtetes kasutatavast raamatupidamistarkvarast“, TTÜ 2016) ilmnes, et tarkvaravalikut mõjutab olulisel määral varem välja kujunenud positiivne kogemus, mida võib tõlgendada harjumuslikkusega. Nimelt tuli harjumuslikkus mitu korda välja mitmet...