IT juhtimise teabevara

3.5.1. Kriitilise ahela meetod IT-projektide juhtimisel

IT-projektide eripära on suhteliselt suur määramatus. Selle objektiivsed põhjused on tehnoloogia kiire areng, seos erinevate juhtimisvaldkondadega jms. Paljud põhjused on ka subjektiivsed. Sageli ei saa spetsialist ja juht aru, kuidas IT-võimalusi valdkonna tulemuste parandamiseks tõhusalt kasutada.

Määramatus tähendab, et projekti teostamisel võib ilmneda asjaolusid, mida polnud võimalik ette näha. Projekti juhtimisel on tähtis kindlustada projekt m...