IT juhtimise teabevara

7.4. Kooliastmete haldussüsteemid ja nende seotus riiklike infosüsteemidega

Koolituses ei saavutata tõhusaid tulemusi ainult info hulga plahvatusliku kasvu, kommunikatsioonitehnoloogia arengu ega elukestva õppega, vaid traditsioonilisi õpetamise meetodeid kasutades. Paremate tulemuste saavutamise võimalust nähakse infotehnoloogia sidumises traditsioonilise õppega. Kogu Eesti heaolu praegu ning konkurentsivõimet tulevikus mõjutab see, kas ja kuidas võetakse õppeasutustes kasutusele moodne tehnika ning rajatakse uute nõuete kohaseid infosüsteeme.