IT juhtimise teabevara

5.3.3. Kasutajatunnuste haldamise kord

Kaie Hansson

Korra eesmärk on määrata turvameetmed, millega tagatakse, et juurdepääs arvutivõrku, rakendustele ja andmetele on ainult volitatud isikutel. Korraga määratakse kasutajatunnuste andmine, sulgemine ja kustutamine.

Kasutajatunnuse andja peab olema fikseeritud. Kasutaja­tunnuse avamise ja muutmise õigusega isikuid ei tohi olla palju, kuid kaks on miinimum, e...