IT juhtimise teabevara

2.5.2.5. Järeltegevus

Infoturve on pidev protsess. Turbe(taseme) saavutamisele järgneb tegevus turbe säilitamiseks ehk järeltegevus – ingl follow up (actions).

Tavaliselt jaguneb järeltegevus viide kategooriasse: hooldus, turvaaudit, turvaseire, intsidentide käsitlus ja muudatuste haldus.

1. Turvahooldus (ingl IT security maitenance)

...