IT juhtimise teabevara

9.6.1. IT-juhi pädevusnõuded

IT-juhi töökirjeldus on kooskõlas Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tasemega 7, mis on kõrghariduse kvalifikatsiooni keskmine tase. Tase 7 eeldab magistrikraadi ja seda kohaldatakse spetsialistidele ning juhtidele.
IT-juhi töö on välja töötada ja ellu viia organisatsiooni tegevust ning eesmärke toetava info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) strateegia. Eesmärgi saavutamiseks koostab IT-juht organisatsiooni IKT-lahenduste kontseptsiooni ja juhib konkurentsivõimet tagavate ning toetava...