IT juhtimise teabevara

9.5. IT-juhi pädevus

IT-juhile ei piisa ainult tehnilisest orienteeritusest ja IT spetsiifika tundmisest, IT-juhtides nähakse üha enam inimeste juhte ja äriinimesi ning üha vähem spetsialiste. Niinimetatud pehmed juhiomadused on kujunenud ka Eesti IT-valdkonna juhtidele oluliseks ja edu­kriitiliseks.

Infotehnoloogia juhtimises on peidus kolm kom­po­nenti:

  • info