IT juhtimise teabevara

8.4. IT-eelarve kujundamine

Erkki Leego

IT-eelarve ja selle detailsus oleneb palju ettevõtte suurusest ja IT-valdkonna ulatusest ettevõtte tegevuses. Isegi kui ettevõte teeb IT-investeeringuid harva ja IT osatähtsus on väike, peab meeles pidama aluspõhi­mõtet: tehnoloogia (nii tarkvara kui ka riistvara) vananeb ning vara uuendamine tuleb planeerida ja ellu viia õigel ajal.

Aastaeelarve planeerimisel tuleb arvestada IT-strateegiat ja 3–5 aasta tegevuskava ning...