IT juhtimise teabevara

2.5.2.2. Infoturbe eest vastutajate ülesanded ja kohustused

Organisatsioonis tuleb ülesannete ja kohustustena igal juhul täpselt kirjeldada:

  • tippjuhtkonna ülesanded turvaprotsessi käivitajana ning äriprotsessi nõuete kirjeldajana turvanõuete keeles
  • infoturbefoorum kui eri valdkondade spetsialistide konsiilium
  • infoturbe juhi ametiülesanded, kohustu...