IT juhtimise teabevara

5.1. Infosüsteemi dokumentatsioon

Võrku ühendatud arvutid, kasutatavad operatsiooni­süsteemid ja rakendusprogrammid, kommunikat­sioonivahendid ja muud infotehnoloogia vahendid moodustavad kokku üsnagi keeruka infosüsteemi. Kui aga kõik teadmised süsteemi ülesehituse kohta eksisteerivad ainult (või valdavalt) ühe inimese, firma IT-tugiisiku peas, ei saa seda lugeda normaalseks. Infosüsteemi kasutamist efektiivselt toetada ja selle töövõimelisust kiiresti taastada süsteemi rivist välja­mineku korral saab ainult siis, kui organi...