IT juhtimise teabevara

4.1.4. Hooldusleping

Ken Kaarel Gross, advokaadibüroo RASK advokaat

Hooldusleping võib sõltuvalt teenuse iseloomust vastata nii käsundus- kui ka töövõtulepingu tunnustele. Samuti võib tegemist olla ühekordsele hooldusteenusele suunatud kokkuleppega või kestvus- või raamlepinguga, mille alusel osutatakse teenust pikema aja jooksul teatava perioodilisusega.

Käsunduslepinguga on eelkõige tegemist siis, kui hooldusteenuse käigus on teenusepakkuja kohusta...