IT juhtimise teabevara

2.2.10. Ettevõtte juhi roll küberturbe tagamisel

Te olete IT-juht või IT eest vastutav isik ettevõttes ja tunnete, et ettevõtte juht (juhtkond) ei pööra küberturbe teemadele piisavalt tähelepanu, ei eralda vajalike turbemeetmete rakendamiseks piisavalt ressursse (raha, inimesed, aeg) või näeb, et küberturbe tagamine on kulukoht ja on seisukohal, et ettevõttes vastutab turbe tagamise eest IT-osakond?

Kui teil tekkis mingis kohas äratundmine, siis on see peatükk suunatud teie ettevõtte juhile (juhtko...