IT juhtimise teabevara

9.4.1. Eripärad IT spetsialistide värbamisel

Heleen Anderson, CVO Recruitmenti värbamisekspert

Värbamine on olnud viimastel aastatel väljakutseterohke mitmetes sektorites, kuid kõige enam on saanud kõlapinda just IT spetsialistide puudus tööjõuturul ning tihe konkurents sobivate töötajate leidmisel. Kuigi värbamisel tuleb olla hoolikas mistahes rolle täites, võib IT värbamiste puhul esile tuua 5 peamist eripära, mida kindlasti arvesse võtta:

    <...