IT juhtimise teabevara

7.4.2.1. Eesti e-ülikooli strateegia ja projektid

IKT-alase kõrghariduse toetusprogrammi Tiigriülikool ja selle jätkuprogrammi Tiigriülikool+ eesmärk on toetada kvalifitseeritud õppejõudkonna ja tänapäevase infrastruktuuri arendamist Eesti kõrgkoolides. Programm on loodud avatuna kõigile, et soodustada riigi koostööd nii erasektori kui ka rahvusvaheliste institutsioonidega.

Programmi haldab Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA), mille on asutanud haridus- ja teadusministeerium, Tartu ülikool, Tallinna tehnikaülikool, Eesti Telek...