IT juhtimise teabevara

1.1.3. Asjade internet

Ivar Anton

Ingliskeelset mõistet Internet of Things (IoT) on seletatud mitmeti. Kõigi definitsioonide aluspõhimõte on siiski ühine. Need nutikad seadmed suudavad vahetada pidevalt andmeid seadme tootja, haldaja või teiste inter­netti ühendatud seadmetega. See aitab suurendada seadmete kasutamisest saadavat väärtust ja võimaldab pakkuda tarbijatele rohkem teenuseid. Eesmärk on inimeste elu lihtsamaks teha ning muuta ettevõtted efektiivsemaks ...