IT juhtimise teabevara

3.1.3.6. Ärinõuete kirjeldamine

1. Organisatsiooni struktuuri dokumenteerimine

Organisatsiooni struktuuri dokumenteerimine sisaldab järg­misi samme:

  • organisatsioonikaartide kogumine ja planeerimise töö­­vahendisse sisestamine
  • organisatsiooniüksuste seostamine äriüksuste asu­kohtadega
  • ärieesm...