IT juhtimise teabevara

6.1. Andmemudelid

Mudelid on iga projekti alustalad ja need moodustatakse projektide algstaadiumis, seetõttu on kõige “valusamad” just mudelites tehtud vead, mis jäävad esialgu avas­ta­mata. Infosüsteemide koostamisel (projektides) on see pro­bleem olulisemaid, kuigi on välja töötatud pool­formaalseid ja formaalseid­ metoodikaid ning tark­varalisi vahendeid selleks, et hoida kogu tarkvara aren­dus ja modelleerimistöö kontrolli all. Niisuguste metoo­dikate ja neid toetavate vahendite eesmärk o­n toeta­da mudeli...