IT juhtimise teabevara

7.1.5. Andmekogude asutamise ja registreerimise kooskõlastamine

1. aprillil 2008 kehtima hakanud avaliku teabe seaduse uus redaktsioon sätestab riigi infosüsteemi andmekogude asutamise, andmekoosseisu muutmise, andmekogu sulgemise kooskõlastamise taotluste ja andmekogude haldamise järelevalve korraldamise. Lisaks avaliku teabe seadusele käsitlevad valdkonda määrus “Riigi infosüsteemi haldussüsteem” (RIHA määrus, http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12933746), koos­kõlastuse reeglid ja riigi infosüsteemi haldussüsteemi juhend.

Koosk...