IT juhtimise teabevara

6.2.2. Andmebaasisüsteem

Infotehnoloogia võimaldab andmekogumite sal­ves­tamiseks ja säilitamiseks erinevaid tehnoloogiaid. Andme­baasidena tuntakse nimetatud tehno­loogiatest üsna keerulisi tarkvararakendusi, mis tege­le­vad suurte andmemahtudega, peavad võimaldama tõr­geteta töö, olema võimelised töötama mitme kasutaja režiimis jne. Suurte andmemahtude (andme­kogumite) korral on ainus võimalik lahendus andme­baasisüsteem.

Andmebaasisüsteem ja sinna juurde kuuluvad failid, ...