IT juhtimise teabevara

6.2. Andmebaasid ja andmebaasisüsteemid

ISO/IEC 2382 terministandardi järgi on andmebaas rakendusvaldkondi toetav andmete kogum. See on or­ga­niseeritud mingi kontseptuaalse struktuuri alusel, mis kirjeldab nende andmete omadusi ja nende and­me­te kohaseid olemite seoseid.

Andmebaasi ja andme­baasi­süsteemi kirjeldamiseks tuleb selgitada, mis on andmed ja ole­mid ning kuidas on olemid omavahel seotud.

Andmed ja olemid