IT juhtimise teabevara

2.2.6. Aktsepteeritav jääkrisk, optimaalne turvatase ja turvaülesanne

Üheski infosüsteemis ei ole võimalik saavutada absoluutset turvataset ehk olukorda, kus nii käideldavuskao, tervikluskao kui ka konfidentsiaalsuskao esinemistõenäosus on null.

Infosüsteemis konkreetse komplekti turvameetmete rakendamise korral väheneb tõenäosus, et süsteemis esineb turvakadusid ehk turvarikkeid. Nulli jõuab see tõenäosus aga alles siis, ku...