Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.3.4.1. Strateegilised eesmärgid

Kui visioon on sõnastatud, tuleb määrata strateegilised eesmärgid. Nende väljatöötamisel peab meeskond lähtuma kokkulepitud visioonist ja leidma, kuidas selleni jõuda. Sageli määravad ettevõtted aasta strateegilisi eesmärke ainult finantsaspektist lähtudes, näiteks majandusliku lisaväärtuse (ingl economic value added – EVA) saavutamine või käibe kasumlik kasv 20%. Tasakaalus tulemuskaardi järgi tuleb määrata ettevõtte strateegilised eesmärgid kõige olulisemates aspektides.


Ees...