Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.3.4.2. Otsustavad edutegurid

Otsustavad edutegurid on asjad, mida organisatsioon peab eriti hästi tegema, et saavutada oma strateegilised eesmärgid. Meeskonna kõigil liikmetel on kohustus töötada eelnevate analüüside tulemuste põhjal välja otsustavad edutegurid ja määrata, kuidas neid mõõta. Sellele järgneb otsustavate edutegurite ühine hindamine ja paigutamine strateegiakaardile.

Strateegiakaart on süsteemi käsitlus otsustavatest eduteguritest ning nende põhjuse ja tagajärje seostest. Personaliaspekti otsustav...